Ώρες Γραφείου κ. Αϋφαντή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες γραφείου για την κα ΑΫΦΑΝΤΗ πριν την εξέταση του μαθήματος  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (7/2/2019) θα είναι Τρίτη 5/2/2019 και ώρα 13:00-14:30 και Τετάρτη 6/2/2019 και ώρα 13:00-14:30.

                                                                            Εκ της Γραμματείας

                                                                                     1/2/2019