Παράταση Διαδικασίας 'Εκδοσης & Ανανέωσης Κάρτας Σίτισης

Παράταση ηλεκτρονικής διαδικασίας για έκδοση και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης μέχρι και Δευτέρα 25/11/2019.