Αναγόρευση Καθηγήτριας Χρυσάνθης Αυγέρου σε Επίτιμη Διδάκτορα και Απονομή Διδακτορικών Διπλωμάτων

Φωτογραφικό Portfolio από την τελετή αναγόρευσης της Καθηγήτριας του LSE Χρυσάνθης Αυγέρου σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος ΔΕΤ και την απονομή διδακτορικών διπλωμάτων στους Διδάκτορες του Τμήματος ΔΕΤ για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2018.