Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 8/7/2020 θα γίνει παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής φοιτητή του μεταπτυχιακού προγράμματος Ειδίκευσης στη Στατιστική (πλήρους φοίτησης) ως εξής:

Φοιτητής: Παραγιουδάκης Γεώργιος

Τίτλος εργασίας: «Acceptance Sampling Theory and Applications» 

Επιβλέπων: κ. Στ. Ψαράκης, Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής, ΟΠΑ

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: - κ. Α. Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής, ΟΠΑ ‐ κα Α. Κωστάκη, Καθηγήτρια Τμήματος Στατιστικής, ΟΠΑ 

Meeting Detailshttps://meet.lync.com/auebgr-aueb/spsa/EWBGVMJP

Ώρα: 15:00