Οριστικά Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

Στην Αθήνα σήμερα, 09.02.2024, συνεδρίασε η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, όπως ορίστηκε από την 1η Συνεδρίαση Ακ. Έτους 2023-2024 στις 22.09.2023, για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων φοιτητών στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2023 - 2024 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση