Οριστικά Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», συνεδρίασε η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, όπως ορίστηκε από την 1η Συνεδρίαση Ακ. Έτους 2023-2024 στις 22.09.2023, για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων φοιτητών στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2023 - 2024 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση