Παρουσίαση Κατευθύνσεων

Τη Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00 στην Αίθουσα Α21 πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης των Κατευθύνσεων Σπουδών του Τμήματος από τους διδάσκοντες.

υγκεκριμένα οι κατευθύνσεις που παρουσιάσθηκαν ήταν:

  1. Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική
  2. Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  3. Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων
  4. Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
  5. Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι