Εκδηλώσεις "Το ΟΠΑ Ερευνά"

11/3/2014, 9/4/2014 & 15/5/2014
Πραγματοποίηση εκδηλώσεων/ημερών γνωριμίας με την έρευνα στο ΟΠΑ στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ.

Last updated: 26/02/2014

Σε συνέχεια της ημερίδας "Το ΟΠΑ Ερευνά" που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2013 στο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας", και την οποία παρακολούθησαν περίπου 200 άτομα - φοιτητές, ερευνητές και υποψήφιοι Διδάκτορες - συνεχίζουμε και φέτος την προσπάθεια ενίσχυσης της κουλτούρας έρευνας στο Πανεπιστήμιό μας με έναν κύκλο παρουσιάσεων/συζητήσεων “Το ΟΠΑ Ερευνά”.

Μάλιστα, ο κύκλος των παρουσιάσεων "Το ΟΠΑ Ερευνά 2014" δεν θα περιορίζεται μόνο στις Διδακτορικές Διατριβές των υποτρόφων του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, αλλά στο σύνολο της έρευνας των μελών ΔΕΠ και Υποψήφιων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου μας. Τις παρουσιάσεις αυτές μπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές - προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, νέοι ερευνητές και οποιοδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος.

Οι παρουσιάσεις της έρευνας θα πραγματοποιηθούν σε 3 ημερομηνίες:

Aφίσα του κύκλου παρουσιάσεων