ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

Essays in Environmental Economics

Επιβλέπων: 
Χατζηπαναγιώτου Παναγιώτης
Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Ξεπαπαδέας Αναστάσιος, Οικονομίδης Γεώργιος 

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2010 - 2014: Πτυχίο στο Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • 2014 - 2016: Μεταπτυχιακό στο Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Κατεύθυνση: Εφηρμοσμένων Οικονομικών & Διοίκησης), Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • 2016 (Φεβρουάριος - Ιούνιος): Μαθήματα για αποδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2016 - 2017: Μαθήματα και προκριματικές εξετάσεις στο Διδακτορικό Πρόγραμμα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2017 - σήμερα: Διδακτορικό Πρόγραμμα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ημερομηνία Ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Ιανουάριος 2018)