Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συμβασιούχου διδάσκοντα βάσει του ΠΔ. 407/80 (Οικονομικό Δίκαιο & Legal Aspects of European Integration)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συμβασιούχου διδάσκοντα βάσει του ΠΔ. 407/80 για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φθινοπωρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022: Οικονομικό Δίκαιο & Legal Aspects of European Integration