Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο Διεθνής Οικονομική

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο:

  • Διεθνής Οικονομική, Εαρινού Εξαμήνου (προπτυχιακό πρόγραμμα)

Αιτήσεις έως  8 Ιανουαρίου 2018