Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή Α' βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Οικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.»

Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης Καθηγητή Α' βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Οικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 281/24-3-2016 τ. Γ' 

Αιτήσεις έως 6 Ιουνίου 2016