Προκήρυξη μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική».

Aνακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική», σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 914/27-9-2016 (τεύχος Γ')

Αιτήσεις έως 6 Δεκεμβρίου 2016