Προκήρυξη μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση Πολιτικών Θεσμών»

Aνακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση Πολιτικών Θεσμών», σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 1148/15-11-2017 (τεύχος Γ).

Αιτήσεις έως 23 Ιανουαρίου 2018.