Προκήρυξη μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών.»

Aνακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη με έμφαση  στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών.», σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 804/21-8-2017 (τεύχος Γ).
 

Αιτήσεις έως 25 Οκτωβρίου 2017.