Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία (ReSEES laboratory)