Πράξη Κοσμήτορα Ανασυγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομικών Επιστήμων