Παράταση υποβολής δηλώσεων μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 23-24 (κανονικής εξεταστικής)