Οδηγίες Συμμετοχής στην Εξεταστική Περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022