Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

«Αξιοποιώντας τους Πόρους και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Βιβλιοθήκης»,
08.12.2023, 11.00-13.00, διαδικτυακά

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Αξιοποιώντας τους Πόρους και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Βιβλιοθήκης»  για τους φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που έχουν αναλάβει διπλωματική εργασία.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2023, στις 11.00-13.00.

 Περιεχόμενο σεμιναρίου:

  • Έντυπες συλλογές / Δανεισμός & διαδανεισμός
  • Ηλεκτρονικές πηγές & πρόσβαση (VPN)
  • Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης & επίσημες πηγές ΕΕ
  • Τεχνικές αναζήτησης & παραδείγματα
  • Αξιολόγηση πληροφοριακών πηγών
  • Γενικά χαρακτηριστικά ακαδημαϊκής γραφής
  • Συστήματα παραπομπών με παραδείγματα
  • Λογοκλοπή & αποφυγή της
  • Σύστημα ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin
  • Turnitin Draft Coach για φοιτητές

O σύνδεσμος του σεμιναρίου στο MS Teams έχει αποσταλεί απευθείας στους φοιτητές που έχουν λάβει θέμα Διπλωματικής Εργασίας.
Όσοι φοιτητές δεν τον έχουν λάβει μπορούν να επικοινωνήσουν σχετικά στο webdeos@aueb.gr