Εκδήλωση «Greece into the European Union» του ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές σε συνεργασία με το Université Paris-Dauphine’s

Εκδήλωση «Greece into the European Union» 
ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές σε συνεργασία με το Université Paris-Dauphine’s   


Το ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «International Economics Expertise» του Πανεπιστημίου Université Paris-Dauphine’s, διοργάνωσε την εκδήλωση με θέμα «Greece into the European Union», την Τρίτη 22 Μαρτίου στο κτίριο της οδού Τροίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Κοσμήτορας της Σχολή Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητής Θωμάς Μούτος, ενώ στη συνέχεια, Καθηγητές – μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών παρουσίασαν οικονομικές, πολιτικές και νομικές πτυχές του θέματος.

Ο Καθηγητής Γεώργιος Ζανιάς μίλησε για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα χρόνια της κρίσης, ο Διευθυντής του ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις, Αν. Καθηγητής Σπύρος Μπλαβούκος αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική και την ενσωμάτωση ασφάλειας στην ΕΕ, ενώ ο Διευθυντής του ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές, Καθηγητής Γεώργιος Καρύδης μαζί με τον διδάσκοντα Γεώργιο Αναγνωσταρά αναφέρθηκαν στο διάλογο μεταξύ των ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάμεσα στους φοιτητές που παρακολούθησαν την εκδήλωση, ήταν και οι προσκεκλημένοι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «International Economics Expertise» του Πανεπιστημίου Université Paris-Dauphines από το Παρίσι, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά και με μεγάλο ενδιαφέρον στη συζήτηση που ακολούθησε.

Professor Thomas Moutos