Διαδικτυακή Εκδήλωση | Καινοτομία και τεχνολογία για μια πράσινη, ψηφιακή και δίκαιη ανάκαμψη