Ανακήρυξη υποψηφίου μέλους ΔΕΠ για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου «Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία» (ReSEES Laboratory)

Ανακήρυξη υποψηφίου μέλους ΔΕΠ για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου «Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία» (ReSEES Laboratory)