Αιτήσεις συμμετοχής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | Από τις 22 Δεκεμβρίου 2023 έως τις 20 Ιανουαρίου 2024.