Αιτήσεις συμμετοχής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το Ακαδ. Έτος 2023-2024 | ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/08/2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/08/2023
 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, θα μπορεί να πραγματοποιείται  έως τις 31 Αυγούστου 2023