Αιτήσεις συμμετοχής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για το Ακαδ. Έτος 2021-2022 (β' κύκλος)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (β’ κύκλος)

που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, θα μπορεί να πραγματοποιείται

από τις 19 Νοεμβρίου 2021 έως τις 3 Δεκεμβρίου 2021

Δείτε την Προκήρυξη στον Ιστότοπο του Διδακτορικού Προγράμματος.