Συνέδρια

Το Τμήμα συμμετέχει ή υποστηρίζει την οργάνωση των παρακάτω συνεδρίων:

2008

  • 6th Workshop on Dynamic Macroeconomics, Oκτώβριος 2008
  • 3rd Symposium of the European Association of Evolutionary Political Economy, History and Theory, ΟΠΑ, 5-6 Σεπτεμβρίου 2008
  • CRETE, Νάξος, 11-14 Ιουλίου 2008
  • Athenian Policy Forum, ΟΠΑ, 9-11 Ιουλίου 2008
  • CRESSE, Ανάβυσσος, 4-5 Ιουλίου 2008

2009

  • Ημερίδα "Οικονομικές Πολιτικές για την Αντιμετώπιση της Κρίσης", Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, 10 Ιουνίου 2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2021

2022

2023

2024