Διοικητικό Προσωπικό

E-mail

Τηλέφωνο

Fax

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 

econ@aueb.gr

210 8203305

210 8238249

Γραμματέας

E-Mail

Τηλέφωνο

Fax

Σιγούρου Φλώρα

fsigourou@aueb.gr

210 8203303

210 8238249

Αναπληρώτρια Γραμματέας

E-mail

Τηλέφωνο

Fax

Παπαγεωργίου Βασιλική

vpapa@aueb.gr

210 8203412

210 8238249

Υπάλληλοι Γραμματείας

E-mail

Τηλέφωνο

Fax

Μεταξά Μαρία

ira@aueb.gr

2108203416

210 8238249

Μιχαηλίδου Κατερίνα

km@aueb.gr

2108203304

210 8238249

Πίττου Ελένη

elpi@aueb.gr

2108203305

210 8238249

Σταυροπούλου Κατερίνα

kstavr@aueb.gr

2108203410

210 8239249

Τσετσέρη Νάνσυ

athtse@aueb.gr

2108203414

210 8238249

Για ζητήματα του προγράμματος Erasmus, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με την κα Αναστασία-Oθωνία Μουρίκη, oth.mouriki@aueb.gr, 210-8203320, Γραφείο Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού.