Μεταδιδάκτορες

EΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΜΑ
Κολιούση Παναγιώτα Αναστασία Μιαούλη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

DSGE Models Reforms in Product and Labour Markets

Λαμπρινίδης Γεώργιος

Ανδριάνα Βλάχου,
Καθηγήτρια

Τhe Uneven Development of Greece: A Radical Political Economy Approach
Σκαρτάδος Παναγιώτης Ελευθέριος Ζαχαριάς,
Επίκουρος Καθηγητής
Product Proliferation and Positioning in Vertical Markets
Κυρκοπούλου Ελένη Χρήστος Γκενάκος
Επίκουρος Καθηγητής
Εκπαίδευση και Ανθρώπινο Κεφάλαιο: Ελαχιστοποιώντας τη Σπατάλη Ταλέντου
Δημακοπούλου  Βασιλική- Ειρήνη Απόστολος Φιλιππόπουλος
Καθηγητής
Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ελληνική Κρίση
Καπλάνης  Ιωάννης Χρήστος Γκενάκος 
Επίκουρος Καθηγητής
Crisis and Entrepreneurship: Business Dynamics, Firm Level, Sectoral and Regional Determinants