ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Σχολής Οικονομικών Επιστημών (EconLab)

Χώρος Στέγασης: Αίθουσες 605 και 610, 6ος όροφος, Κτήριο οδού Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος (Aπόφαση Πρύτανη με αρ.πρωτ 5437/29-8-2017)

ΦΕΚ 'Ιδρυσης: Τεύχος Β' 2448/19.07.2017