Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Φθινοπωρινό Εξάμηνο Ακαδ.Έτους 2022-23

Αγγελόπουλος Άγγελος  

angangelopoulos@aueb.gr
Αθανασίου Ευθύμιος  timos@aueb.gr
Κατσελίδης Ιωάννης ikatsel@aueb.gr
Γκράβας Κωνσταντίνος Kgravas1@aueb.gr
Λουκάκης Άγγελος loukakis@aueb.gr
Χατζηκωνσταντή Βασιλική vchatzikonstanti@aueb.gr

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ.Έτους 2022-23

Αγγελόπουλος Άγγελος angangelopoulos@aueb.gr
Γκράβας Κωνσταντίνος Kgravas1@aueb.gr