Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20

Κατσελίδης Ιωάννης                                            

ikatsel@aueb.gr

Κολιούση Παναγιώτα                                                       

gkoliousi@aueb.gr
Σπυρέλλης Σταύρος-Νικηφόρος sspyrellis@aueb.gr
 
Φλώριος Κωνσταντίνος cflorios@aueb.gr