Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Φθινοπωρινό Εξάμηνο Ακαδ.Έτους 2020-21

Αγγελόπουλος Άγγελος  

angangelopoulos@aueb.gr
Κατσελίδης Ιωάννης ikatsel@aueb.gr
Κολιούση Παναγιώτα gkoliousi@aueb.gr
Κυριαζή Φωτεινή fkiriazi@aueb.gr
Ορφανάκη Καλλιόπη korfanaki@aueb.gr

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ.Έτους 2020-21

Δρούσια Αγγελική            adrousia@aueb.gr             
Κολιούση Παναγιώτα gkoliousi@aueb.gr
Κυριαζή Φωτεινή fkiriazi@aueb.gr
Λιόντος Γεώργιος liontosgeo@aueb.gr
Ορφανάκη Καλλιόπη korfanaki@aueb.gr