Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

Αγγελόπουλος Άγγελος                                           

angangelopoulos@aueb.gr
Κατσελίδης Ιωάννης ikatsel@aueb.gr
Κολιούση Παναγιώτα gkoliousi@aueb.gr
Κυριαζή Φωτεινή fkiriazi@aueb.gr
Ορφανάκη Καλλιόπη korfanaki@aueb.gr