Διεθνές Συνέδριο "Endogeneity, VARs and Large Data Econometrics"

Το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει με τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Endogeneity, VARs and Large Data Econometrics", 7 Ιουλίου 2023, Αθήνα 11:30 – 17:00

Τόπος Διεξαγωγής: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κτίριο επί της οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών 

Ινστιτούτο Υποδοχής: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Athens University of Economics & Business (AUEB)

Οργανωτική Επιτροπή: Δημήτρης Χριστόπουλος, τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΟΠΑ), Γιάννης Δενδραμής, τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (ΟΠΑ) και Ηλίας Τζαβαλής, τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (ΟΠΑ) 

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
06/07/2023 - 11:30