Το Tμήμα

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως στόχο τη διδασκαλία και την έρευνα στο υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο. Το αντικείμενο του Τμήματος εκτείνεται σε όλο το φάσμα της οικονομικής επιστήμης και των εφαρμογών της όπως η μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση, η οικονομική των επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική, η δημόσια, νομισματική, διεθνής και αγροτική οικονομική, η βιομηχανική οργάνωση και στρατηγική επιχειρήσεων, η οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η οικονομική και η οικονομική ιστορία καθώς και στα σχετικά ποσοτικά εργαλεία των μαθηματικών, στατιστικής και οικονομετρίας. 

Το Τμήμα είναι το αρχαιότερο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στην Ελλάδα (το αρχαιότερο Τμήμα της τότε ΑΣΟΕΕ, από το 1920) όπως και το πρώτο που ξεκίνησε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο, από το 1978. Θέτει ως προτεραιότητα να συγκεντρώνει σταθερά το υψηλότερης ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, καθηγητές και φοιτητές. Οι καθηγητές του Τμήματος καλύπτουν έναν ευρύ χώρο αντικειμένων και έχουν εμπειρία σε ορισμένα από τα πλέον προβεβλημένα πανεπιστήμια διεθνώς και δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά. 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσελκύει φοιτητές υψηλής ποιότητας, οι οποίοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν εξαιρετικές προοπτικές για απασχόληση στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και σε διάφορους χώρους όπως της διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής, τραπεζικής και συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών. Επίσης, καθώς οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν στέρεες βάσεις στην οικονομική και στα σχετικά εργαλεία γίνονται κατά κανόνα δεκτοί σε κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνώς τόσο στην προχωρημένη οικονομική ανάλυση όσο και σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις. 

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος θεωρούνται από τα κορυφαία στον χώρο και προσελκύουν κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό υψηλής ποιότητας υποψηφίων τόσο όσον αφορά το πρόγραμμα Master's πλήρους φοίτησης (με δύο κατευθύνσεις: Οικονομικής Θεωρίας και Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής), τα προγράμματα μερικής φοίτησης για στελέχη, στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική και στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (κοινό πρόγραμμα με το τμήμα ΔΕΟΣ του ΟΠΑ) και το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. 

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην αντίστοιχη γραμματεία