Πιστοποίηση ΠΠΣ Τμήματος

 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης έλαβε την πιστοποίηση, από το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), με πενταετή διάρκεια ισχύος, από 17-07-2019 έως 16-07-2024.

Η σημαντική πιστοποίηση χορηγήθηκε καθώς διαπιστώθηκε, μετά τη διενέργεια σχετικής διαδικασίας, ότι το ΠΠΣ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης συμμορφώνεται «ΠΛΗΡΩΣ»  και με τις 10 Αρχές (Principles) του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Η Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης  
Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης