Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κ. Ρουσή

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Δευτέρα, Ιούλιος 27, 2020 - 12:00

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28/7/2020 θα γίνει παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής φοιτητή του μεταπτυχιακού προγράμματος Ειδίκευσης στη Στατιστική (πλήρους φοίτησης) ως εξής:

ΦοιτητήςΡουσής Δημήτριος
 

Τίτλος εργασίας: «Forecast comparison of SARIMA and Kalman‐filter DLM models for seasonal data»
 

Επιβλέπων: κ. Ε. Ιωαννίδης, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής, ΟΠΑ
 

Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: ‐ κ. Ι. Βρόντος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής, ΟΠΑ
                                              ‐ κ. Π. Μπεσμπέας, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής, ΟΠΑ
 

Meeting Detailshttps://meet.lync.com/auebgr-aueb/eioannid/04LHU31G