Χρηματοοικονομικά Θέματα

Κωδικός: 
1782
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Διδάσκων: 

ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Περιγραφή του Μαθήματος

-Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που εκδηλώθηκε το 2007-8.

-Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών.

-Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

-Μέτρηση και διαχείριση κινδύνων.

-Χρηματοοικονομικά Παράγωγα. 

 

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, Saunders Anthony, Cornett Marcia Millon Λεπτομέρειες

 

 

Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: