Οικονομετρία ΙΙ

Κωδικός: 
1609
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει διάφορα προχωρημένα θέματα οικονομετρίας, τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά, όπως το πρόβλημα της ενδογένειας και η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών, η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων δυο σταδίων, η γενικευμένη μέθοδος ροπών, η μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας, τα υποδείγματα διακριτών επιλογών γραμμικής πιθανότητας, probit και logit, συστήματα εξισώσεων, στάσιμες και ολοκληρωμένες χρονολογικές σειρές.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Οικονομετρία Ι

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Οικονομετρικές Μέθοδοι, Jack Johnston, John Dinardo Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Οικονομετρία, Τζαβαλής Ηλίας Λεπτομέρειες