Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι

Κωδικός: 
1101
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος
 
Το μάθημα σκοπό έχει να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της πολιτικής οικονομίας. Εξετάζεται η συμπεριφορά του καταναλωτή και της επιχείρησης και εξάγονται οι καμπύλες της προσφοράς και της ζήτησης για κάθε προϊόν. Αναλύεται ο ρόλος της κυβέρνησης στην οικονομία καθώς και οι συνέπειες των μέτρων που μπορεί να παίρνει. Εξετάζεται ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου στην ευημερία μιας χώρας. Αναλύονται οι διάφορες μορφές αγορά: Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο. Εξετάζονται οι συνέπειες στην παραγόμενη ποσότητα, στην τιμή και στην ευημερία από κάθε μια μορφή αγοράς. Τέλος, αναλύονται οι αγορές των συντελεστών παραγωγής.
 
Προτεινόμενο σύγγραμμα: Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη, Ζαχαριάς Ελευθέριος Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση-Αριθμητικά Παραδείγματα και Εφαρμογές, Βελέντζας Κωνσταντίνος Λεπτομέρειες