Διεθνής Οικονομική

Κωδικός: 
1373
Εξάμηνο: 
4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος

 Το μάθημα αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στη θεωρία και την πολιτική του διεθνούς εμπορίου και της διεθνούς μακροοικονομικής. Αναλύονται υποδείγματα διεθνούς εμπορίου που βασίζονται τόσο στον τέλειο ανταγωνισμό όσο και στο ατελή ανταγωνισμό, με έμφαση στα οφέλη από το διεθνές εμπόριο, τις συνέπειές του για τη διανομή του εισοδήματος, καθώς και τα μέσα της διεθνούς εμπορικής πολιτικής όπως οι δασμοί, οι ποσοστώσεις των εισαγωγών, οι επιδοτήσεις των εξαγωγών και ο ρόλος των διεθνών θεσμών και συμφωνιών για την απελευθέρωση του εμπορίου. Επίσης αναλύεται ο προσδιορισμός του ισοζυγίου πληρωμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι επιπτώσεις της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής σε ανοικτές οικονομίες, καθώς και η εξέλιξη του διεθνούς και του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος..
 
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι, Εισαγωγή Στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ
 
Προτεινόμενο σύγγραμμα: Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, Αλογοσκούφης Γεώργιος Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Διεθνής οικονομική, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, Melitz Marc (Συγγρ.) - Κωστελέτου Νικολίνα, Ρουκανάς Σπύρος, Πραγγίδης Ιωάννης, Φίλης Γιώργος Λεπτομέρειες