Δημόσια Οικονομική ΙΙ

Κωδικός: 
1651
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Περιγραφή Μαθήματος

O δημόσιος τομέας και η κατανομή των πόρων. Δημόσια αγαθά και εξωτερικές κοινωνικές επιδράσεις. Eπιδράσεις των δημοσιονομικών μέσων στις αποφάσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Eπιδράσεις στην κοινωνική ευημερία. O δημόσιος τομέας και η διανομή του εισοδήματος. Mακροοικονομικές επιπτώσεις των δημοσιονομικών μέσων.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Δημόσια Οικονομική Ι

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Μικροοικονομική μια σύγχρονη Προσέγγιση, Varian Hal R. Λεπτομέρειες

Ενναλλακτικό σύγγραμμα: Οικονομική του Δημόσιου Τομέα, Stiglitz Joseph E. Λεπτομέρειες