Πρόσκληση σε Συνέδριο/Εργαστήριο για το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΕΣΗΕΑ, Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, 09.00 -16.30)

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας και ανεξάρτητος εθνικός θεσμός προστασίας και προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σας προσκαλεί στο Εργαστήριο με τίτλο: «Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ως νομικό εργαλείο και εργαλείο πολιτικής» (09.00 -12.00) και στο Συνέδριο που θα ακολουθήσει αμέσως μετά, με τίτλο: «Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συνθήκες υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία» (12.00 – 16.30), τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, από τις 09:00 έως τις 16:30, στο Μέγαρο της ΕΣΗΕΑ, στην Αίθουσα "Γεώργιος Καράντζας" (1ος Όροφος), Ακαδημίας 20, Αθήνα.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου και του Εργαστηρίου στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://nchr.gr/images/pdf/EUprogrammes/R4R/E_Workshop_R4R_el_007.pdf

Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε ενημερώστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  media@nchr.gr

Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Οι δύο ανωτέρω εκδηλώσεις οργανώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Υποστηρίζοντας τα Δικαιώματα: Ενίσχυση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρώπη» (Rooting for Rights: Strengthening Human Rights in Europe),που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι μια συνεργασία μεταξύ των DRC Greece, CyRC, CPR, Aditus Foundation και της ΕΕΔΑ.