Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη συμβασιούχου διδάσκοντα ή ακαδημαϊκού υποτρόφου, για τη διδασκαλία μαθήματος προπτυχιακού προγράμματος του τμήματος.