Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση συμβασιούχου διδάσκοντα βάσει του Π.Δ 407/80

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση συμβασιούχου διδάσκοντα βάσει του Π.Δ 407/80, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.