Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων  βάσει του ΠΔ 407/80.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.