Προκήρυξη μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική»

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική»

Αιτήσεις έως 9 Μαΐου 2018