Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου « Παρακολούθησης, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Eurolab)»