Προκήρυξη για την πλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο «Το υδρογόνο ως σημαντικός παράγοντας ρύθμισης ενεργειακής μετάβασης και εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού στην ΕΕ.».

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε, κατά τη συνεδρίαση της 15ης Συνέλευσης/03-04-2022, την προκήρυξη για την πλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο «Το υδρογόνο ως σημαντικός παράγοντας ρύθμισης ενεργειακής μετάβασης και εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού στην ΕΕ.».