Πρακτικό της εκλογής του Διευθυντή του Εργαστηρίου Eurolab