Παράταση της προθεσμίας για τη λήψη θέματος διπλωματικής εργασίας | Πέμπτη 26 Οκτωβρίου και ώρα 14.00