Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Κωδικός: 
4136
Εξάμηνο: 
5ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Διδάσκων: 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Υποχρεωτική Β' Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:  6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τη θεωρία και την πρακτική των Οικονομικών του Περιβάλλοντος, των Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας. Το μάθημα θα διδαχθεί μέσω πολυάριθμων εφαρμοσμένων παραδειγμάτων / περιπτωσιολογικών μελετών από όλο τον κόσμο. Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν πώς διεξάγεται και εφαρμόζεται η έρευνα σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας; ειδικότερα, πώς τα σενάρια και οι πολιτικές αειφόρου διαχείρισης κατασκευάζονται και εφαρμόζονται σε διεπιστημονικό πλαίσιο. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν αυτό το μάθημα θα είναι πολύτιμοι ερευνητές / εργαζόμενοι για φορείς που διαχειρίζονται την ενέργεια και το περιβάλλον.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η Ατζέντα 2030 των ΗΕ και οι 17 Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: Θεωρία και εφαρμοσμένα παραδείγματα από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (νερό, θάλασσες και ωκεανοί, βιοποικιλότητα, κλίμα (μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματικής αλλαγής), αιολική ενέργεια / ηλιακή ενέργεια / γεωθερμία κ.λπ.).
Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ: Αποτίμηση των φυσικών πόρων και των οικοσυστεμικών υπηρεσιών τους: Μέθοδοι (Μέθοδοι αγοράς και μέθοδοι εκτός αγοράς: Ανάλυση Ηδονικών Τιμών, Ενδεχόμενη Εκτίμηση, Πειράματα Επιλογής, Εργαστηριακά Πειράματα, Μεταφορές Αξίας) και Εμπειρικές εφαρμογές.
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ: Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την επιλογή Αειφόρων Σχεδίων και Πολιτικών. Κατανόηση και εκτίμηση της έννοιας του κοινωνικού προεξοφλητικού επιτοκίου: Θεωρία, Εργαλεία και Εμπειρικές Εφαρμογών
ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Τεχνολογικές, Κοινωνικοοικονομικές, Διακυβερνητικές, Καινοτομίες / Λύσεις Πολιτικής για την Επιστήμη. Παραδείγματα από Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά  Έργα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ

  • Ενοποιημένες Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά, Ν. Πιττής , Εκδόσεις Διπλογραφία
  • Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Γ. Χάλκος, Εκδόσεις Δίσιγμα
  • Οικονομική του Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Tietenberg Tom, Lewis Lynne

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις και εφαρμοσμένα έργα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά – Αγγλική ορολογία