ΜΠΕΤΕΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

“Essays on Income Inequality and Economic Reforms”

Επιβλέπων: 
Δ. Χριστόπουλος
Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Σ. Καλυβίτης,  Θ. Παλυβός 

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2019-τώρα: Υποψήφιος Διδάκτορας τμήματος ΔΕΟΣ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2016-2018: Μεταπτυχιακό, Ειδίκευση στην «Διεθνή Οικονομική & Χρηματοδοτική», Τμήμα ΔΕΟΣ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2012-2016: Πτυχίο, Κατεύθυνση «Οικονομική Θεωρία & Πολιτική», Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών